Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 w Warszawie

PODZIĘKOWANIE DLA FUNDACJI PGNiG

 

 

 

Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22

Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

wyraża serdeczne podziękowanie

Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

za wsparcie finansowe w formie darowizny w wysokości 16000,00 zł

na realizację celów statutowych poprzez działania związane z edukacją,

tj. zakup zestawu do diagnozy i terapii słuchowej Metodą Johansen IAS