Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 w Warszawie

Wszystko układa sie dobrze, gdy dzieje sie tak, jak chce Bóg

św. Wincenty Pallotti

Informacje

Rekrutację dzieci przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Zgłoszenie dziecka do przedszkola oznacza akceptację przez rodziców proponowanego systemu wychowania i koncepcji pracy.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat na wolne miejsca. Za dzieci w wieku 3 lat uważa się takie, które w danym roku kalendarzowym osiągnęły trzy lata.

Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Opieką, wychowaniem i nauczaniem w naszym Przedszkolu są objęte dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

z niepełnosprawnością intelektualną

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

z autyzmem,

z zespołem Aspergera

z niepełnosprawnością sprzężoną,

z niedosłuchem

z wadami wzroku

 

W przedszkolu prowadzone są również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie opinii poradni.

 

KOCHANI RODZICE

DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

27 CZERWCA 2024 R. (czwartek)

GODZ. 16.30 (BEZ DZIECI).

 

DZIECI NOWOPRZYJĘTE WRAZ Z RODZICAMI

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W SPOTKANIACH ADAPTACYJNYCH NA PLACU ZABAW:

20-30.06 W GODZ. 10 – 12 LUB 15 -17

ORAZ W USTALONE DNI

PODCZAS DYŻURU WAKACYJNEGO (1-19.07.2024)