Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 w Warszawie

Zasadniczą normą naszego życia jest życie Jezusa Chrystusa

św. Wincenty Pallotti

Organ prowadzący

Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Płońska 20.

Siostry pallotynki — wspólnota założona w roku 1838 przez św. Wincentego Pallottiego (1795-1850) w Rzymie, jako integralna część Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Na przełomie XIX i XX wieku Zgromadzenie podzieliło się na dwie odrębne części - Siostry Apostolstwa Katolickiego i Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego, których siedzibą staje się Limburg n/Lahnem w Niemczech.

Pallotynki misjonarki — stanęły na polskiej ziemi dnia 2 lutego 1934 roku. Stało się to za przyczyną ks. Alojzego Majewskiego SAC, który 27 lat wcześniej dokonał przeszczepienia pallotynów do Polski.

Obecnie na terenie Polski istnieje 25 wspólnot sióstr pallotynek. Zgromadzenie podjęło także pracę na misjach (Rwanda, Kongo, Kamerun), na Wschodzie (Ukraina, Białoruś, Rosja) oraz we Włoszech (Rzym) i we Francji (Osny). Do Polskiej Prowincji należy ok. 300 sióstr różnych narodowości (Polki, Ukrainki, Białorusinki, Rwandyjki, Kongolijki, Rosjanki). Jako integralna część Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego pallotynki mają te same cele i  ten sam charyzmat, co całe dzieło św. Wincentego Pallottiego, do którego należą także księża i bracia pallotyni oraz wspólnoty osób świeckich. Chcemy "ożywiać wiarę, rozpalać miłość i jednoczyć wysiłki, aby cały świat mógł poznać i pokochać Chrystusa". Chcemy używać wszelkich możliwych środków i zapraszać do współpracy wszystkich, których spotykamy, bo wiemy, że "dobro czynione w pojedynkę jest krótkotrwałe i niepewne". Czynimy to podejmując różnorodne posługi w Kościele (katechizacja, praca parafialna, prowadzenie wspólnot, praca w instytucjach kościelnych — seminaria, kurie, biura, itp.) oraz prowadząc różnorodne dzieła (przedszkola, domy pomocy społecznej, dom dziecka). Wielką troską naszej wspólnoty jest również praca misyjna (Afryka) i ewangelizacyjna (kraje Wschodu).

 Więcej informacji o Zgromadzeniu: http://www.u-pallotynek.pl/ , https://www.facebook.com/pallotynki, https://www.pallottinemissionaries.com/pl/