Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 w Warszawie

Wszyscy będą wzajemnie okazywać sobie wielki szacunek
i będą z sobą przestawać z całą uprzejmością i serdecznością

św. Wincenty Pallotti

Specyfika Przedszkola

Przedszkole opiera swoją pracę na założeniach pedagogiki chrześcijańskiej, wdrażając dzieci i rodziców do rozumienia przyczyn i akceptowania odmienności innych ludzi oraz podejmowania zachowań prospołecznych. Prowadzimy nauczanie wielopoziomowe w ramach przyjętego programu, poprzez modyfikowanie go do potrzeb i możliwości każdego dziecka oraz tworzenie indywidualnych programów. Naszym pragnieniem jest, by zarówno dzieci, jak i rodzice współdziałali ze sobą i pomagali sobie wzajemnie. Każdy rok pracy to nowe wyzwania i nowe doświadczenia.

Jak dotąd jesteśmy jedynym na terenie Warszawy przedszkolem integracyjnym prowadzonym przez Zgromadzenie zakonne, a więc przedszkolem łączącym w sobie integracyjny i katolicki charakter.

Przedszkole posiada bogato wyposażoną bazę:

5 sal zabaw dla dzieci połączonych
z łazienkami,

salę gimnastyczną ze sprzętem do rehabilitacji i integracji sensorycznej,

salę do stymulacji polisensorycznej,

gabinet do terapii logopedycznej,

gabinet do terapii psychologicznej,

gabinet do indywidualnej pracy korekcyjno-kompensacyjnej.