Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 w Warszawie

Czyńmy wszelkie możliwe dobro, wszelkie, wszelkie,nieskończenie wszelkie, gdyby to było możliwe

św. Wincenty Pallotti

Kadra

W naszym Przedszkolu zatrudnionych jest 40 osób.

Personel Przedszkola stanowią siostry zakonne i osoby świeckie.

W skład zespołu wchodzi:

  • 11 nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • 5 nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne (pedagogów specjalnych),
  • nauczyciel religii
  • nauczyciel j. angielskiego
  • nauczyciel rytmiki
  • psycholog,
  • 2 neurologopedów,
  • 2 nauczycieli fizjoterapeutów/terapeutów SI
  • nauczyciel tańca
  • terapeuta pedagogiczny

       oraz 13 pracowników obsługi i administracji.

W każdym oddziale pracuje 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspomagający oraz pomoc nauczyciela.