Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 w Warszawie

Muszę się starać, aby na skrzydłach pragnień docierać tam,dokąd czyny skutecznie dojść nie zdołają

św. Wincenty Pallotti

Plan dnia

6.30 - 8.00 Przychodzenie dzieci — zabawy dowolne, zaj. indywidualne i w małych grupach
8.00 - 8.15 Zabawy wprowadzające w tematykę dnia, zabawy ruchowe (ćw. poranne)
8.15 - 8.30 Przygotowanie do śniadania
8.30 - 9.00 Śniadanie
9.00 - 9.10 Modlitwa
9.10 - 10.00 Zajęcia edukacyjne, katecheza, zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne
10.00 - 11.00 Zabawy dowolne
11.00 - 11.10 Drugie śniadanie - owoce
11.10 - 12.10 Pobyt na powietrzu (zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki)
12.10 - 12.30 Przygotowanie do obiadu
12.30 - 13.00 Obiad
13.00 - 13.20 Przygotowanie do leżakowania w grupie I, II
Poobiedni odpoczynek w grupie III, IV i V
13.20 - 14.40 Leżakowanie w grupie I, II
Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia specjalistyczne, zajęcia rewalidacyjne
14.40 - 15.00 Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek
15.00 - 17.00

Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw, śpiew pieśni religijnych, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sali

Indywidualne zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne
Rozmowy z rodzicami, konsultacje. Wyjście do domu