Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 w Warszawie
O nas
Organizacja Przedszkola
Aktualności
  Rekrutacja
   „Sto Pociech”

    Wszystko dla nieskończonej chwały Bożej

    św. Wincenty Pallotti

    Witamy w Przedszkolu

     

    Drodzy Rodzice!

     

    Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

    Informujemy, że rodzice będą mogli wchodzić do przedszkola z dziećmi zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich
    rodziców wynoszący min. 1,5 m. Przy wychodzeniu prosimy korzystać z dodatkowych wyjść z korytarza przedszkola.

    WCHODZĄC NA TEREN NASZEGO PRZEDSZKOLA PROSIMY PAMIĘTAĆ O OBOWIĄZKU ZASŁANIANIA UST I NOSA ORAZ DEZYNFEKCJI RĄK!

     

    Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 (w zakładce Dokumenty, po zalogowaniu)

     

    Nasze Przedszkole powstało w 1993 r. jako odpowiedź na potrzeby środowiska lokalnego — mieszkańców osiedla Zacisze (Dzielnica Targówek). Nazwa osiedla w pełni oddaje panujący tu klimat ciszy i spokoju. Wolnostojący budynek Przedszkola otoczony jest ogrodem oraz przestronnym i atrakcyjnym dla dzieci placem zabaw.

    Nasze Przedszkole nie posiada barier architektonicznych, budynek jest parterowy, dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową, posiada podjazdy oraz poręcze w toaletach i na korytarzach.

    Swoją pracę opieramy na założeniach pedagogiki chrześcijańskiej, wdrażając dzieci i rodziców do rozumienia przyczyn i akceptowania odmienności innych ludzi oraz podejmowania zachowań prospołecznych. Prowadzimy nauczanie wielopoziomowe w ramach przyjętych programów, poprzez modyfikowanie go do potrzeb i możliwości każdego dziecka oraz tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

    Naszym pragnieniem jest, by zarówno dzieci, jak i rodzice współdziałali ze sobą i pomagali sobie wzajemnie. Każdy rok pracy to nowe wyzwania i nowe doświadczenia.

    Jak dotąd jesteśmy jedynym na terenie Warszawy przedszkolem integracyjnym prowadzonym przez zgromadzenie zakonne, a więc przedszkolem łączącym w sobie integracyjny i katolicki charakter.

     Staramy się zachować ten charakter poprzez codzienną modlitwę z dziećmi, naukę religii, Msze św., nabożeństwa, spotkania, formację religijną rodziców, uroczystości i imprezy, w których uczestniczą całe rodziny dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, oraz poprzez systematyczne wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych.

    Prowadzimy również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.