Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 w Warszawie

Czyńmy wszelkie możliwe dobro, wszelkie, wszelkie,nieskończenie wszelkie, gdyby to było możliwe

św. Wincenty Pallotti

Kadra

W naszym Przedszkolu zatrudnionych jest 40 osób.

Personel Przedszkola stanowią siostry zakonne i osoby świeckie.

W skład zespołu wchodzi:

 • 11 nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • 5 nauczycieli wspomagających (pedagogów specjalnych),
 • nauczyciel religii
 • nauczyciel j. angielskiego
 • nauczyciel rytmiki
 •  psycholog,
 • 2 neurologopedów,
 • 2 nauczycieli fizjoterapeutów/terapeutów SI
 • nauczyciel tańca
 • terapeuta pedagogiczny
 • terapeuta widzenia

       oraz 13 pracowników obsługi i administracji.

W każdym oddziale pracuje 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspomagający oraz pomoc nauczyciela.