Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 w Warszawie

Harmonogram 2019/2020

Harmonogram rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

13 lutego

19 lutego

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne

20 lutego

(od godz. 13.00)

 

8 marca

 

Pobranie w przedszkolu i złożenie u dyrektora podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 (w godzinach 8.00-9.30; 15.00-17.00)

10 kwietnia (o godz. 13.00)

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

10 kwietnia

 

17 kwietnia

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka

24 kwietnia

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 24 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające

6 czerwca

 

13 czerwca

 

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

18 czerwca

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

18 czerwca

 

 

25 czerwca

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

26 czerwca

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 26 czerwca

Procedura odwoławcza.

 

Rekrutacja będzie prowadzona bez wykorzystana systemu informatycznego.