Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 w Warszawie

Harmonogram 2021/2022

Harmonogram rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

23 lutego

1 marca

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne

2 marca

(od godz. 15.00)

 

19 marca

 

Pobranie w przedszkolu i złożenie u dyrektora podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 (w godzinach 8.00-9.30; 15.00-17.00)

23 kwietnia (o godz. 13.00)

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

23 kwietnia

 

29 kwietnia

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka

4 maja

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 4 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające

16 czerwca

 

22 czerwca

 

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

25 czerwca

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

 

25 czerwca

 

 

1 lipca

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

2 lipca

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

 

Rekrutacja będzie prowadzona bez wykorzystana systemu informatycznego.